Trwa wczytywanie produktów

Pomoc

Jak przygotować plik do druku?

 

1. Informacje ogólne

- Logo-art drukuje na podstawie projektów dostarczonych przez Klienta. W sytuacji gdy Klient nie posiada projektu, istnieje możłiwość zlecenia dodatkowej usługi wykonania grafiki przez nas. Wycena jest indywidualna

- Pliki graficzne wysłane do drukarni są sprawdzane pod kątem przygotowania do druku. Sprawdzenie plików pod katem technicznym wykonywane jest przez nas za darmo. W momencie gdy występują nieprawidłowosci, plik z uwagami zostaje odesłany do Klienta lub w ramach możliwości poprawiany. 

- W sytuacji gdy dział graficzny ingeruje w zmianę wyglądu przesłanego przez Klienta pliku, przesyła mailem plik po zmianach w celu ponownej akceptacji do druku

 

2. Format plików do druku

- Najkorzystniejszym formatem pliku do druku jest PDF. Klient może wygenerować go za pomocą profesjonalnego programu do grafiki komputerowej (pakiety Adobe lub Corel Draw)

- Należy pamiętać o tym, aby pliki graficzne dobrze wyglądały przy powiększeniu do 100%, w parametrach zapisu pliku PDF należy uwzględnić ustawienia wysokiej rozdzielczości (zalecany 300ppi), kolorystyki CMYK oraz zachowaniu spadów z dokumentu.

- Opcjonalne jest również przesłanie do druku spłaszczonych map bitowych (rozszerzenie .tiff), a także roboczych plików programu Corel (z tekstem zamienionym na krzywe) oraz Adobe 

- PDFy zapisane z programów biurowych nie nadają do druku

3. Kolorystyka

- Wszystkie prace pełnokolorowe drukuje się za pomocą 4 farb drukarskich (CMYK). W ten sposób zapisujemy jednostrone kolorowe projekty jako 4x0, a dwustronne 4x4.

- Pliki graficzne przesłane do drukarni koniecznie muszą być w trybie kolorystycznym CMYK.

- Należy pamiętać, że zwykła drukarka nie przedstawi kolorów w sposób wiarygodny. W takiej sytuacji do weryfikacji kolorystyki służy tzw. proof cyfrowy, który dodatkowo wykonujemy na życzenie przed rozpoczęciem druku. 

 

4. Spady i marginesy

- W sytuacjach gdy projekt graficzny zawiera elementy do samej krawędzi należy uwzględnić spady. Dokładnie chodzi o to, aby elementy te nie kończyły się z linią cięcia tylko wychodziły poza nią, w taki sposób aby mogły być odcięte. Najbardziej standardowa wielkość spadu to przynajmniej 1.5mm

- Istotnym jest również uwzględnienie wewnętrznych marginesów. Elemeny takie jak logo, tekst, itp. powinny być odsunięte od linii cięcia na około 3mm. Zasada ta jest o tyle istotna, ponieważ usuwa ryzyko ucięcia tych elementów, poza tym projekt graficzny wygląda estetyczniej.

 

5. Teksty

- Najniższy dopuszcalny tekst to 5 punktów dla tekstów czarnych i 7 punktów dla tekstów kolorowych.

- Drobne teksty w tak zwanej kontrze (np. biały tekst na czarnym tyle) musza być w postaci obiektów wektorowych

- Przy zapisie PDFu koniecznie muszą być zaznaczone opcje "osadź czcionki w dokumencie"(ang. embed fonts in document) lub zamienione na krzywe.

 

6. Najważniejsze informacje przed zapisem pliku do PDF

- poprawne wymiary projektu zgodne z zamówieniem,

- uwzględniony tryb kolorystyczny CMYK,

- odpowiednia rozdzielczość grafik (300ppi),

- czcionki zamienione na krzywe,

- spłaszczone warstwy dokumentu,

- każda ze stron pracy posiada poprawne spady i marginesy

 

7. Jak powinien wyglądać gotowy plik PDF

- nie nastapiło zmniejszczenie rozdzielczości (podczas zbliżenia do 200-300% fotografie nie powinny być rozmazane),

- zostały zachowane spady z projektu,

- wszelkie rodzaju efekty (np. cienie) wyświetlają się poprawnie,

- nie wystąpiły inne nieoczekiwane zmiany w wyglądzie.

Wstecz